آموزش تشریفات رسمی
تیتر روزنامه های مهم دنیا
چالش خبر
قیمت لحظه ای طلا و دلار
بورس اوراق بهادار
سرآغاز :: سهام بلاگ

سهام بلاگ

اطلاعات مفید بورسی

سهام بلاگ

اطلاعات مفید بورسی

سهام بلاگ

اطلاعات اقتصادی-بورسی-قوانین و مقررات مبادلات سهام-اخبار مهم از بزرگان علم اقتصاد دنیا و کار آفرینان برتر

طبقه بندی موضوعی

از بیابان بوی گندم مانده استارتباط

عشق روی دست مردم مانده است


آسمان بازیچه ی طوفان ماست

ابر نعش آه سرگردان ماست


باز هم یک روز طوفان می شود

هر چه می خواهد خدا آن می شود

 
می روم افتان و خیزان تا غدیر

باده ها می نوشم از جوشن کبیر


آب زمزم در دل صحرا خوش است

باده نوشی از کف مولا خوش است

 
فاش می گویم که مولایم علیست

آفتاب صبح فردایم علیست

 
هر که در عشق علی گم می شود

مثل گل محبوب مردم می شود

 
تا علی گفتم زبان آتش گرفت

پیش چشمم آسمان آتش گرفت

 
آسمان رقصید و بارانی شدیم

موج زد دریا و طوفانی شدیم

 
بغض چندین ساله ی ما باز شد

یا علی گفتیم و عشق آغاز شد

 
یا علی گفتیم و دریا خنده کرد

عشق ما را باز هم شرمنده کرد

 
یا علی گفتیم و گلها وا شدند

عشق آمد قطره ها دریا شدند


یاعلی گفتیم و طوفانی شدیم

مست از آن دستی که می دانی شدیم

 
یاعلی گفتیم و طوفان جان گرفت

کوفه در تزویر خود پایان گرفت


کوفه یعنی دستهای ناتنی

کوفه یعنی مردهای منحنی


کوفه یعنی مرد آری مرد نیست

یا اگر هم هست صاحب درد نیست


عده ای رندان بازاری شدند

عده ای رسوایی جاری شدند

 
آن همه دستی که در شب طی شدند

ابن ملجم های پی در پی شدند


از سکوت و گریه سرشارم علی

تا همیشه دوستت دارم علی